สื่อ-สาร ผ่านพลังความรู้สู่สังคม ครั้งที่ 3

โดย ชวนิทธิ์ ธนะสุข 28 ม.ค. 2016 09:14:15
371 ครั้ง

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ "สื่อ-สาร ผ่านพลังความรู้สู่สังคม" ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โพสต์เมื่อ: 28 ม.ค. 2016 09:14:15
ปรับปรุงเมื่อ: 28 ม.ค. 2016 09:14:15
aปรับปรุงโดย: ชวนิทธิ์ ธนะสุข