คณบดีเป็นตัวแทนมอบทุนจากภาคเอกชนรวม 70,000 บาท

โดย อิทธิเดช รัตนะ 17 ธ.ค. 2015 18:18:04
438 ครั้ง


คณะวิทยาการสื่อสารได้รับบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาจากภาคเอกชน เป็นเงินรวม 70,000 บาท
โดยคณบดีเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ในวัน 17 พฤศจิกายน  2558 ที่ผ่านมา ดังรายชื่อต่อไปนี้

ทุนหับโห้หิ้น ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน (ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา) 
1.นางสาวฟิรฮานา  หะแวกาจิ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3


ทุนคุณสิริณัฏฐ์  จิราปัญญาสกุล   ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน 
1.นางสาวกรรณิการ์    พลอยสว่าง    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4

ทุนคุณนันทิรัตน์  สุวรรณเกต ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 5 ทุน 
1.นางสาวนรินทร์ ปากบารา    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
2.นางสาวโรฟานี ยะลา        สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ ชั้นปี 3
3.นายรอมดีย์  เอียดเต๊ะ      สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ ชั้นปี 3
4.นายอาณัติ จำเนียร          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 3
5.นายอีลยาส อาแว          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 2

โพสต์เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 18:18:04
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 18:18:04
aปรับปรุงโดย: อิทธิเดช รัตนะ