รับรางวัล "โครงการที่เป็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 06 ต.ค. 2015 15:02:50
376 ครั้ง

ในวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 (วันนี้) คณะวิทยาการสื่อสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในประเภทโครงการที่เป็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภายใต้โครงการค่ายวิทยาการสื่อสารอาสาพัฒนาชุมชน CommSci PSU Volunteer Camp 

โพสต์เมื่อ: 06 ต.ค. 2015 15:02:50
ปรับปรุงเมื่อ: 06 ต.ค. 2015 15:02:50
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ