ประมวลภาพไอทีกับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นใน 3 จชต.ครั้งที่6

โดย อิทธิเดช รัตนะ 29 ก.ค. 2015 18:38:35
405 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารจัดอบรมไอทีกับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล
 เพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม  2558
ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 1 (401) ชั้น 4 คณะวิทยาการสื่อสาร

โพสต์เมื่อ: 29 ก.ค. 2015 18:38:35
ปรับปรุงเมื่อ: 29 ก.ค. 2015 18:38:35
aปรับปรุงโดย: อิทธิเดช รัตนะ