คณบดีมอบของที่ระลึก ผศ.สมปอง ทองผ่อง และทีมบริหาร ในโอกาสมอบภาระงานแก่ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

โดย วาสิณี จันทอง 09 มิ.ย. 2015 14:30:01
373 ครั้ง

คณบดีมอบของที่ระลึก ผศ.สมปอง  ทองผ่อง และทีมบริหาร ในโอกาสมอบภาระงานแก่ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ เข้าดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

โพสต์เมื่อ: 09 มิ.ย. 2015 14:30:01
ปรับปรุงเมื่อ: 09 มิ.ย. 2015 14:30:01
aปรับปรุงโดย: วาสิณี จันทอง