ปัจฉิมกถา "วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน" ครั้งที่ 3 ตอน บทเรียนจากผู้มาก่อน

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 07 พ.ค. 2015 15:54:09
355 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี จัดปัจฉิมกถา "วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน" ครั้งที่ 3 ตอน บทเรียนจากผู้มาก่อน
กล่าวเปิดงานและแนะนำองค์ปาฐกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร  ในวันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2558

โพสต์เมื่อ: 07 พ.ค. 2015 15:54:09
ปรับปรุงเมื่อ: 07 พ.ค. 2015 15:54:09
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ