alt text

2561

PSU, BE THE NEW U ROADSHOW 2018 สร้างคุณคนใหม่ในรั้ว ม.อ. ครั้งที่ 5

ในวันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561) คณะวิทยาการสื่อสารร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้ชื่อ PSU, BE THE NEW U ROADSHOW สร้างคุณคนใหม่ในรั้ว ม.อ." โดยมีน้องๆนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเรื่องการรับนักศึกษาแบบTCAS และร่วมกิจกรรมถาม-ตอบ โดยพี่ๆ นักศึกษา และแจกของรางวัลมากมาย

alt text

2560

งานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีคณะวิทยาการสื่อสาร "เมื่อสื่อและการสื่อสารขับเคลื่อนสังคม: พลวัตและการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสันติสุข"

งานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการสื่อสาร "เมื่อสื่อและการสื่อสารขับเคลื่อนสังคม: พลวัตและการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสันติสุข" 13 กันยายน 2560