alt text

2561

คณะวิทยาการสื่อสารได้ร่วมจัดทำ MOU ระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2561) คณะวิทยาการสื่อสารนำโดย ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำความร่วมมือสร้างเครือข่าย On Air, On Line และ On Ground ภายใต้...

alt text

2561

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี และชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ศอ.บต. ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง

วันนี้ (8 มี.ค.61) คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี และชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ศอ.บต. ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง จำนวน 3 ต้น หน้าคณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อเป็นสัญลักษ...

alt text

2561

PSU, BE THE NEW U ROADSHOW 2018 สร้างคุณคนใหม่ในรั้ว ม.อ. ครั้งที่ 5

ในวันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561) คณะวิทยาการสื่อสารร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้ชื่อ PSU, BE THE NEW U ROADSHOW สร้างคุณคนใหม่ในรั้ว ม.อ." โดยมีน้องๆนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเรื่องการรับนักศึกษาแบบTCAS และร่วมกิจกรรมถาม-ตอบ โดยพี่ๆ นักศึกษา และแจกของรางวัลมากมาย