• CA

  นิเทศศาสตร์

  More info
 • ICT

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  More info
 • MDIC

  นวัตกรรมการออกแบบฯ

  More info
 • Faculty of

  Communication Sciences

alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ณ Guangdong University of Technology (GDUT) และ iangxi Normal University (JXNU)

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ณ Guangdong University of Technology (GDUT) เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง และ iangxi Normal University (JXNU) เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี ประเทศจีน

alt text

2561

PSU, BE THE NEW U ROADSHOW 2018 สร้างคุณคนใหม่ในรั้ว ม.อ. ครั้งที่ 5

ในวันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561) คณะวิทยาการสื่อสารร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้ชื่อ PSU, BE THE NEW U ROADSHOW สร้างคุณคนใหม่ในรั้ว ม.อ." โดยมีน้องๆนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเรื่องการรับนักศึกษาแบบTCAS และร่วมกิจกรรมถาม-ตอบ โดยพี่ๆ นักศึกษา และแจกของรางวัลมากมาย