• CA

  นิเทศศาสตร์

  More info
 • ICT

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  More info
 • MDIC

  นวัตกรรมการออกแบบฯ

  More info
 • Faculty of

  Communication Sciences

alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาตัวแทนคณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Experience SWUPL Summer Program 2018

ประกาศรายชื่อนักศึกษาตัวแทนคณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Experience SWUPL Summer Program 2018 Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2561

alt text

2561

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี และชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ศอ.บต. ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง

วันนี้ (8 มี.ค.61) คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี และชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ศอ.บต. ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง จำนวน 3 ต้น หน้าคณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อเป็นสัญลักษ...