• CA

  นิเทศศาสตร์

  More info
 • ICT

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  More info
 • MDIC

  นวัตกรรมการออกแบบฯ

  More info
 • Graduate

  บัณฑิตศึกษา

  More info
alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปี 1 (รหัส59) เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มอ. ปัตตานี เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปี 1 (รหัส59) เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มอ. ปัตตานี เพิ่มเติม  รับสมัครตั้งวันนี้ถึงศุกร์ 30 กันยายน 2559 รายละเอียดตามเอเกสารแนบ**********************************************...

alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์!!! เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม How to make a perfect presentation การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 คณะวิทยาการสื่อสาร ผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษสมัครเข้าร่วมกิจกรรม How to make a perfect presentation กา...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ทำหนังสั้นเข้าร่วมประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม

ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา)ที่สนใจทำหนังสั้นเข้าร่วมประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม หัวข้อ: ขัดกันฉันมิตร | Pergaduhan Teman| Friendly Quarrel ...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประชาสัมพันธ์!!! เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์!!!สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ/สาขาวิชา ที่มีความรู้ความสนใจทางด้าน Human Security Development (HSD) and Energy Science เข้าร่วมโครงการ Winter S...